بذر یونجه قره یونجه

بذر یونجه قره یونجه

در آذربایجان غربی و شرقی می‌روید
نسبت به سرما مقاوم است
نسبت به شوری خاک مقاوم است

بذر یونجه رنجر

بذر یونجه رنجر

یکی از بهترین گونه‌های یونجه برای علوفه دام
بومی کشور آمریکا است
ز رشد سریعی برخوردار است
در مناطق معتدل و سردسیر رشد می‌کند
طول عمر بالایی دارد
نسبت به سرما مقاوم است

بذر یونجه مائوپا نژاد آمریکایی

بذر یونجه مائوپا آمریکایی

بومی آمریکا
ارتفاع آن به 70 سانتیمتر می‌رسد
نسبت به گرما مقاوم است
نسب خشکی هوا مقاوم است
برگهای درشت و پهنی دارد
رشد آسان و سریعی دارد

بذر یونجه بومی

بذر یونجه بمی

یونجه بمی گیاهی علفی و چند ساله و از علوفه‌های مغذی دام به شمار می رود که از طریق بذر به راحتی تکثیر می‌شود، نسبت به کم آبی مقاوم است که برای رشد مناطق گرمسیری را می‌پسندد. رشد آسانی دارد طوریکه 8 تا 10 چین در سال محصول می‌دهد.یونجه بمی از گیاهان علوفه‌ای چند ساله است که از آن برای خوراک دام استفاده می‌کنند.

بذر یونجه نیکشهری

بذریونجه نیک شهری

یونجه نیک شهری یکی از واریته های مقاوم یونجه برای کاشت در مناطق گرمسیری است که به طور متوسط در طی سال 10 تا 12 چین محصول می‌دهد. از طریق بذر تکثیر می‌شود و گیاهی علفی و چند ساله است. ارزش غذایی بالایی برای علوفه دام دارد.
یونجه نیک شهری از علوفه‌های مورد نیاز دام به شمار می رود که خواص بسیاری دارد .

بذر یونجه بغدادی

بذر یونجه بغدادی

یونجه بغدادی گونه‌ای یونجه چندساله است که برداشت آن در طول سال 10 تا 12 چین است. گیاهی علفی است که در مناطق گرمسیری با رطوبت بالا رشد می‌کند. از طریق بذر تکثیر می‌شود. گیاهی خوش‌خوراک برای دام باارزش غذایی بالا به شمار می رود.یونجه بغدادی گونه‌ای یونجه خوش‌خوراک برای مصرف دام به شمار می رود.

بذر یونجه بومی جهت کشت دیم

بذر یونجه بومی جهت کشت دیم

یونجه یزدی نسبت به گرما و خشکی مقاوم است و ارتفاع ساقه آن به حدود 50 تا 60 سانتی متر می رسد. برگ های یونجه یزدی درشت تر و ضخیم تر از یونجه همدانی است. برگ های یونجه یزدی از نژاد همدانی بازتر است و مقدار کرک در یونجه یزدی بیشتر از یونجه همدانی است.

بذر یونجه همدانی پایه بلند

بذر یونجه همدانی پایه بلند

از علوفه‌های پر طرفدار دام به شمار می رود
قابلیت رشد در مناطق سردسیر
رشد آسانی دارد
دارای ساقه‌های بلند خشبی است
ارتفاع آن به یک متر هم می‌رسد
در ارتفاعات نیز رشد خوبی دارد