بذر یونجه بغدادی

بذر یونجه بغدادی

بذر یونجه بغدادی بذر یونجه بغدادی بذر یونجه بغدادی برای اولین بار از کشور عراق وارد ایران شد. یکی از ویژگی های بارز این رقم ، مقاومت در برابر آن در برابر گرما و مقاومت نسبی به شوری آب یا خاک است. همچنین این رقم نیاز به آبی بالایی دارد. در صورتی که از آب شور برای آبیاری…

بذر شبدر برسیم

بذر شبدر برسیم

بذر شبدر برسیم بذر شبدر برسیم بذر شبدر برسیم شرکت نگین بذر طاها در زمینه تولید و بوجاری و بسته بندی بهترین رقمهای بذر گیاهان علوفه ای از قبیل بذر انواع رقمهای یونجه، .شبدر،اسپرس،ذرت ایرانی و واردات انواع بذر و نهاده های کشاورزی فعالیت می نماید.