بذر یونجه بغدادی

بذر یونجه بغدادی

بذر یونجه بغدادی بذر یونجه بغدادی بذر یونجه بغدادی برای اولین بار از کشور عراق وارد ایران شد. یکی از ویژگی های بارز این رقم ، مقاومت در برابر آن در برابر گرما و مقاومت نسبی به شوری آب یا خاک است. همچنین این رقم نیاز به آبی بالایی دارد. در صورتی که از آب شور برای آبیاری…