بذر یونجه اسپرس

بذر یونجه اسپرس

بذر یونجه اسپرس بذر یونجه اسپرس بذر اسپرس اسپرس در اراضی آهکی و خشک و نسبتا سبک به خوبی رشد می کند و بر عکس در زمین ها زهدار که دارای سفره زیر زمینی بالا و اراضی شور و اسیدی محصول چندان خوبی تولید نمیکند . بطور کلی نباید اسپرس و یونجه را از نظر تناسب استفاده…