بذر پیاز زرد زرگان

بذر پیاز زرد زرگان

بذر پیاز زرد زرگان بذر پیاز زرد زرگان بذر پیاز زرد زرگان پیاز روز متوسط یعنی شروع تشکیل غده زمانی صورت می گیرد که طول روز حدود ۱۳ ساعت باشد. مناسب کشت بهاره به خاطر علت بالا کشت در مناطق جنوبی کشور در فصل پاییز توصیه نمی شود کشت در مناطق مرکزی و شمالی ایران…

بذر پیاز قرمز هفت پوست اناری

بذر پیاز قرمز هفت پوست اناری

بذر پیاز قرمز هفت پوست اناری بذر پیاز قرمز هفت پوست اناری بذر پیاز قرمز هفت پوست بذر پیاز قرمز هفت پوست اناری چرخی آذربایجان ایلخچی روز بلند، مخصوص مناطق سردسیری و معتدل، دوره محصول دهی شش ماه است.