بذر یونجه همدانی پایه بلند

بذر یونجه همدانی پایه بلند

بذر یونجه همدانی پایه بلند  بذر یونجه همدانی رقم یونجه همدانی در برابر سرما مقاوم بوده و ارتفاع آن بیش از سایر ارقام سردسیری و نیمه گرمسیری است . به طوری که ارتفاع ساقه به 90 تا 100 سانتی متر می رسد . برگ های آن کوچک تر و نازک تر و باریک تر از…

بذر یونجه بغدادی

بذر یونجه بغدادی

بذر یونجه بغدادی بذر یونجه بغدادی بذر یونجه بغدادی برای اولین بار از کشور عراق وارد ایران شد. یکی از ویژگی های بارز این رقم ، مقاومت در برابر آن در برابر گرما و مقاومت نسبی به شوری آب یا خاک است. همچنین این رقم نیاز به آبی بالایی دارد. در صورتی که از آب شور برای آبیاری…