بذر شبدر برسیم

بذر شبدر برسیم

بذر شبدر برسیم بذر شبدر برسیم بذر شبدر برسیم شرکت نگین بذر طاها در زمینه تولید و بوجاری و بسته بندی بهترین رقمهای بذر گیاهان علوفه ای از قبیل بذر انواع رقمهای یونجه، .شبدر،اسپرس،ذرت ایرانی و واردات انواع بذر و نهاده های کشاورزی فعالیت می نماید.