بذر شبدر برسیم

تومان۷۵,۰۰۰

بذر شبدر برسیم

-سر منشاء شبدر برسیم به اعتماد برخی کارشناسان به کشور مصر مربوط می شود

 • -شبدر برسیم یک گیاه یک ساله است
 • -ارتفاع بوته آن به 75 سانتی متر می رسد
 • -مناسب برای مناطقی است که در طول سال دمای زیر صفر را تجربه نمی کنند زیرا این گیاه در دمای 2- درجه از بین می رود
 • – برگ های آن  سه برگچه و تا حدودی کرک دار است
 • – علف های هرز مزرعه را از بین میبرد
 • – بازه زمانی برای آبیاری هر 10 تا 14 روز یکبار به صورت غرق آبی می باشد
 • – سالانه 5 تا 6 چین علوفه تولید می کند
 • میزان بذر مورد استفاده در هر هکتار بین 50 تا 60 کیلوگرم است
 • – ویژگی های فیزیکی بذر شبدر برسیم تولید شده در شرکت نگین بذر طاها:
 • -خلوص فیزیکی بالای 98 %
 • -بسته بندی های 25 کیلوگرمی پلمپ شرکت
 • – قوه نامیه (درصد خلوص) بالای 95 %

 

توضیح قیمت و وزن بسته
قیمت بر اساس بسته 25 کیلوگرم میباشد.

در ادامه با ویژگی های فیزیکی بذر یونجه مائوپا تولید شده در شرکت نگین بذر طاها آشنا میشویم:

ادامه در توضیحات تکمیلی محصول …..